ביטוחים
English   Hebrew
Med More ← ביטוחים ← ביטוח רפואי לישראלים בישראל ← ביטוח רפואי פרטי פלוס
ביטוח רפואי פרטי פלוס
ביטוח רפואי פרטי
ביטוח רפואי פרטי פלוס
ביטוח רפואי פרטי - לילד
ביטוח רפואי פרטי - משלים
ביטוח רפואי פרטי - עולמי
ביטוח רפואי פרטי - עולמי +
ביטוח הגנה עצמית
ביטוח השתלות ותרופות
 

ביטוח רפואי פרטי פלוס


מגדל בריאות פרטית פלוס
   
תכנית ביטוח הבריאות "מגדל בריאות פלוס" מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומעניקה לך כיסוי לניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית בלבד. התכנית מבטיחה כי בעת הצורך תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך, בהתאם לבחירתך, בארץ ובחו"ל.
      
       
סוגי כיסוי
  • השתלות בארץ ובחו"ל
  • טיפולים מיוחדים בחו"ל
  • תרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
  • ניתוחים בחו"ל
  • ניתוחים בישראל בהשתתפות עצמית
פירוט הכיסוי הביטוחי
כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי ההשתלות המעודכן ביותר, המותאם למצב שנוצר לאחר חקיקת חוק השתלת איברים (האוסר סחר באיברים) ומקנה כיסוי להוצאות טרם ביצוע ההשתלה (גם אם לא בוצעה).

הכיסוי ניתן להשתלות בישראל ובחו"ל שהינן:
    לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב, כל שילוב ביניהם ומח עצם מתורם אחר
    השתלת שחלות, מעי, תאי גזע בישראל
    איבר מבעלי חיים (כשהפרוצדורה אינה ניסיונית)
הכיסוי ללא תקרה במרכזים שבהסדר עם החברה, תקרה בסך 4,000,000 ₪ למרכזים שאינם בהסדר עם החברה.

בנוסף קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע השתלה:
    5,000 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו
    5,000 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה
    (לילד מחצית מסכום זה)
הערה: הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס”ה 2009

טיפולים מיוחדים בחו"ל - עד תקרה של  800,000 ש"ח

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
הכיסוי ניתן עבור:
    תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של
    המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות
    תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל
    הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    תרופות המוגדרות כ OFF-LABEL לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש
    הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה
    תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות

סכום ביטוח מירבי :
סך של 3,000,000 ₪ למבוטח, המתחדש אחת לשלוש שנים ועד 15,000,000 ₪
לכל תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית:
    300 ₪ למרשם לחודש . במקרה בו נוטל המבוטח מספר תרופות בגין אותו מצב
    בריאותי, תנוכה ההשתתפות עצמית פעם אחת.
    אין השתתפות עצמית בגין תרופה למחלת הסרטן
    לתרופות- OFF-LABEL שאינן תרופות אונקולוגית או המטו-אונקולוגית 800 ₪
    למרשם לחודש

כיסויים נוספים:
    פיצוי בגין טיפול כימותרפי אשר מבוצע במהלך אשפוז בבית חולים, כחלק מהטיפול
    התרופתי.
    כיסוי נוסף לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה
    מוקד מידע טלפוני בנושא תרופות השירות ניתן על ידי מומחים בתחום הפרמקולוגיה
    בשיתוף בתאום עם רופאים מומחים בנושאים הרלוונטים (ילדים, נשים, משפחה)
    השירות אינו כרוך בהשתתפות עצמית.

כיסוי לניתוחים בחו"ל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, מועד ומקום ביצוע הניתוח בחו"ל.
ניתוח אשר אושר ותואם מראש על ידי החברה יכוסה באופן מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש על ידי החברה יכוסה עד לגובה 200% מהסכום
הנקוב באתר האינטרנט של החברה, (השווה לעלות שכר מנתח והוצאות חדר ניתוח
ואשפוז אצל נותן שירות אחר בישראל).

כיסויים נוספים לניתוחים גדולים:
    הוצאות טיסה ושהיה למבוטח ומלווה.
    הוצאות החלמה

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי בגין ניתוח המבוצע ללא מעורבות בחברה בחו"ל.
    קיצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך     ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין הדבקות במחלת  AIDS תוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל

כיסוי לניתוחים בישראל עם השתתפות עצמית
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, בית החולים ומועד ביצוע הניתוח החברה תשלם את הוצאות המבוטח לאחר ששילם השתתפות עצמית בסך 6,000 ₪ (צמוד למדד).

במקרה של ניתוח שבוצע על ידי נותני שירות שאינם בהסדר, יכוסה הניתוח מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הנ”ל עד הסכום הנקוב באתר האינטרנט של החברה אך לא יותר מהסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל.

ההוצאות המכוסות בעת ביצוע ניתוח פרטי בישראל:
    כיסוי שכר מנתח ומרדים
    הוצאות חדר ניתוח ואשפוז
    בדיקה פתולוגית
    התייעצות עם הרופא המנתח
    שתל בניתוח

דגשים והבהרות
    מתן אפשרות לעבור ללא חיתום וללא תקופת אכשרה מכיסויים קיימים בפוליסה
    שברשות המבוטח למוצרים שישווקו בעתיד.
    גיל ההצטרפות: לילד: 0-17 למבוגר: עד גיל 85
    תקופת הביטוח : לילד: עד גיל 25, למבוגר: לכל החיים
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל
    פרמיה - משתנה כל חמש שנים ומתקבעת בגיל 65
    ילד רביעי ואילך חינם.
    הכיסויים הניתנים במסגרת התוכנית כפופים לתקופת אכשרה ותקרות סכומי ביטוח
    וכן חלקם כרוכים בהשתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה

להורדת תנאי הפוליסה - לחץ כאן
צור קשר להצעת מחיר  1-700-700-254
ת.ד. 5378 אחד העם 21 הרצליה 46153 טל:09-9518518  פקס: 09-9518519   info@mango.ms
 
עמוד הבית הפוליסות הפוליסות הפוליסות הפוליסות
אודות         ביטוח עובדים זרים ביטוח נסיעות לתרמילאים  ביטוח רפואי לישראלים  ביטוח מחלות קשות
צור קשר ביטוח תיירים בישראל ביטוח נסיעות נשים בהריון  ביטוח רפואי לילדים  ביטוח למחלת הסכרת
תקנון האתר ביטוח בני ישיבות ביטוח נסיעות לחולים  ביטוח השתלות ותרופות  ביטוח אחריות לסרטן
  ביטוח צליינים ביטוח נסיעות רגיל  ביטוח תאונות אישיות  ביטוח אחריות ללב
  ביטוח זרים ביטוח נסיעות לאנשי עסקים  ביטוח רפואי כולל קוסמטי  ביטוח חיים לחולים
  ביטוח קבוצות תיירים ביטוח סטודנטים בחו"ל  ביטוח לרלוקיישן  ביטוח חיים למשכנתא
בניית אתרים Imagecom